Data Studio – Základní report s daty z GA

Data Studio je nástroj na vizualizaci dat a tvorbu interaktivních reportů od společnosti Google. Stejně jako Google Analytics i tento nástroj je dostupný ve dvou verzích:

  1. Jako součást balíčku nástrojů 360. Tato verze je zpoplatněná a neobsahuje žádné limity.
  2. Ve free verzi, která zatím není plně přístupná pro Českou republiku. V tuto chvíli se nedají zakládat nové reporty a datové zdroje. Další omezení je počet reportů. Reportů je možné vytvořit jen 5. Počet nasdílených reportů omezený není.

V obou případech se jedná o beta verze.

Jak na to z ČR?

Jsou dvě možnosti jak Data Studio spustit.

  1. Simulace americké VPN. Případně pokud máte k US VPN přístup v práci či doma. Pokud chcete VPN simulovat, je zde mnoho nástrojů, které se dají použít. Můžu doporučit rozšíření do Google Chrome s názvem TunnelBear. Do určitého objemu dat je zdarma a dá se k němu přihlásit pomocí Google účtu. Po přihlášení stačí jen vybrat příslušnou zemi. V případě Data Studio je nutné zvolit United States.
  2. Google Data Studio - TunnelBear

  3. Pokud vám simulace VPNky nepomůže, je zde druhá možnost. Pomocí Chromu, kde se dá nastavit geolokace přímo do Ameriky i bez použití dalších rozšíření typu TunelBear. Vystačíte si jen s Chrome Developer Tools. V konzoli nastavíme na kartě Senzors emulaci zeměpisné šířky a délky pro US: lat=27.1959532 a lon=78.0245963. Stránka se pak tváří, že je v Americe. Do konzole se dostaneme snadno. Stisknutím funkční klávesy F12 nebo pravým tlačítkem do stránky a možností „Prozkoumat“. Po nastavení lokace se veškeré funkcionality free verze Data Studio zpřístupní. Někdy je potřeba opětovné načtení stránky. Postup byl původně zveřejněn ve článku How to Fake your Location in Google Chrome.

Google Data Studio - Nastavení lokace

Entity

Google Data Studio - Konektory

Data Studio konektory

Data Studio obsahuje dvě základní entity, které se dají nastavit.

  1. Reports (Reporty) – každý report obsahuje minimálně jednu stránku a jeden datový zdroj.
  2. Data Sources (Datové zdroje) – datové zdroje se dělí na jednotlivé konektory, díky kterým můžeme připojovat data z různých zdrojů. Například AdWords nebo Google Analytics (viz obrázek vpravo).

Všechny základní konektory jsou logicky od Google a pro přidání dalších zdrojů je nutné využít doplňků v Google Sheets jako je například Supermetrics. Přidání zdrojů můžeme provádět při zakládání reportu, na hlavní stránce a také přímo v editačním prostředí každého reportu.

Google Data Studio - Plus Zakládání reportu

Založení reportu provedeme kliknutím na ikonu +. Při založení reportu se zobrazí okno pro výběr datového zdroje. V tomto ukázkovém reportu jsem jako datový zdroj zvolil [Sample] Google Analytics. Vybraný datový zdroj nemusí být jediný. Ke každému reportu můžeme přiřadit více datových zdrojů.

Google Data Studio - Založení reportu

Vytvořenou čistou stránku reportu si rozdělíme do tří částí – na hlavičku a dvě poloviny. Data Studio totiž samo o sobě neumí přichytávání objektů ke krajům, případně ke středu stránky. Proto si musíme pomoci dalšími objekty. Toto rozdělení stránky provedeme pomocí obdélníků, ze kterých vytvoříme jednotlivé části s hlavičkou dokumentu. Jako další si přidáme nadpis reportu pomocí vkládání textu.

Google Data Studio - Rozdělení reportu

Dále můžeme přidat nadpis a pojmenovat si stránku, na které budeme tvořit grafy i celý report.

Google Data Studio - Názvy

Základ máme vytvořený. Pro zobrazení výstupu ostatním uživatelům, kteří nemají editační právo, stačí přepnout editační tlačítko v pravém horním rohu. Touto volbou se změny potvrdí a překlopí se na ostrou verzi. Pokud mají uživatelé právo na úpravu reportu, mohou zasahovat do práce stejně, jako je tomu v Google Sheets. Na obrázku níže jsou vyznačeny spolupracující osoby (červeně) a editační přepínač (modře).

Google Data Studio - Kooperace

Tvorba grafů

Nejdříve si vytvoříme spojnicový graf na zobrazení návštěv v čase a porovnáme jej s minulým obdobím. Jako dimenze je tedy logicky vybrán datum a jako metrika návštěvy. Nastavení stylu grafu v záložce STYLE můžeme vynechat. Dají se zde přidat třeba trendové křivky, názvy os a různé grafické úpravy. Pro přehlednost a jednoduchost graf necháme v základním nastavení.

Google Data Studio - Návštěvnost v čase

Ve druhém sloupci si připravíme tzv. Scorecards pro vybrané metriky: Sessions, Bounce Rate, Avg. Session Duration, % New Sessions. Opět si zde můžeme udělat srovnání s minulým obdobím. Případně vypnout názvy metrik v záložce STYLE a pojmenovat je vložením české textace.

Google Data Studio - ScoreCards

Vkládání ostatních grafů je obdobné. Do reportu přidáme typ grafu Area Chart se základním nastavením, které zobrazuje podíl jednotlivých zdrojů na návštěvnosti.

Google Data Studio - AreaChart2

Dále vytvoříme Bullet Chart na odpočítávání tržeb k dosažení zvoleného cíle. U tohoto grafu se musí nastavit mezní hodnoty pro jednotlivé části. Dají se nastavit pouze tři, takže dává smysl rozdělit graf přibližně na třetiny. Případně z nich udělat důležité mezníky. Například první pole je ve velké ztrátě, druhé je přibližně na nule a poslední pole by představovalo zisk. Toto si musí každý rozhodnout sám dle svého uvážení. Já jsem zvolil na ukázkových datech mezníky tak, jak jsou zobrazené na obrázku.

Google Data Studio - BulletChart

Dalším výstupem pro tento report bude tabulka Default Channel Grouping. Tedy srovnání jednotlivých kanálů podle několika vybraných metrik: Sessions, Transactions, Revenue, Ecommerce Conversion Rate. Po přidání metrik a zvolení dimenze Default Channel Grouping seřadíme tabulku podle konverzního poměru. Pro lepší orientaci v tabulce si v záložce STYLE obarvíme pozadí lichých řádků na světle šedou barvu.

Google Data Studio - Table

Google Data Studio - TableStyle

Dalším grafem je typ Geo. Pro tento datový zdroj jsem zvolil mapu USA. Samozřejmě pro datové zdroje z ČR se dá zvolit mapa ČR případně Evropy. Pro zvýraznění hustoty návštěvnosti si v záložce styl vybereme barvy pro maximální, minimální a střední hodnotu.

Google Data Studio - GeoData

Google Data Studio - GeoStyle

Jako poslední vytvoříme grafy pro typy publika pomocí koláčového grafu. První graf odlišuje publikum dle pohlaví a druhý dle věku. Oba grafy se vytváří stejně, jen se mění zobrazovaná metrika. V záložce STYLE zvolíme pozici legendy, která bude nejvíce vyhovovat a report je téměř hotový.

Google Data Studio - Koláčový graf

Tvorba filtrace a časových rozpětí

Další velmi důležitou funkcí je filtrace a nastavení svého vlastního datového rozpětí. Tyto dvě možnosti mají pár pravidel. Vždy záleží, pro jaké účely chceme filtrace použít. Můžeme filtrovat celou stránku nebo skupinu prvků (grafů) případně jen jeden prvek. Odvíjí se to od toho, jak máme nastavené časové rozpětí u jednotlivých prvků reportu. Časové rozpětí totiž nemusí být dynamické, můžeme ho nastavit i staticky. Pokud nastavíme statickou hodnotu už nemůžeme pomocí vložených date pickerů na stránce časové rozpětí měnit. Defaultně je u všech grafů na stránce nastavená hodnota Auto (dynamická varianta) v poli Default Date Range.

Google Data Studio - Date range

Pokud je nastaveno vše defaultně a jednotlivé prvky nemáme rozděleny do skupin, tak vložená filtrace nebo časové rozpětí platí pro všechny prvky na stránce.

Při vytváření časového rozpětí zvolíme náš vlastní Default Date Range, který nastavíme dynamicky na 14 dní zpětně. Případně můžeme zvolit ostatní dynamické hodnoty jako posledních 7 nebo 30 dní. Pokud při vytváření neprovedeme tuto úpravu, nástroj bude brát časové rozpětí 28 dní vyjma dnešního dne.

Google Data Studio - Date range

Jako úplně poslední prvek do reportu vložíme filtraci podle zdrojů návštěvnosti. Tato filtrace je opět nastavená defaultně v nástroji. Stačí ji vložit do reportu. Zde provedeme úpravu v záložce STYLE, abychom z tabulkového výběru měli rozbalovací menu, které je pro tento report praktičtější.

Google Data Studio - Filtrace

Tímto je vytvořený celý report, který vypadá následovně:

Google Data Studio - Final

Seskupování

Jen pro ukázku zde ještě ukážu seskupování prvků na stránce, které je velice jednoduché. Zejména pro filtrace a časové rozpětí u reportů, kde je více datových zdrojů, tuto možnost určitě každý rád využije. Pro seskupení prvků na stránce stačí všechny prvky označit a vybrat možnost Group. V tomto seskupení musí být samozřejmě zahrnut i filtr nebo časové rozpětí, které chceme, aby pro danou skupinu platilo.

Google Data Studio - Group

Závěrem

Data Studio od Googlu je povedený nástroj pro tvorbu dobře vypadajících reportů především ze světa online marketingu. Samozřejmě by zde mohlo být na výběr víc typů reportů, datových zdrojů a nebo i uchytávání objektů. To vše ale kompenzuje fakt, že je tento nástroj velmi jednoduchý. Při tvorbě podobných základních dashboardů se zkrátka nenadřete.

Pokud se chystáte tento nástroj využít, případně byste chtěli pomoci s vytvářením reportů z různých zdrojů, neváhejte nás kontaktovat.

Zveřejněno 21.7.2016 v rubrice Analytika se štítky , , , .
aldorf

Marek Aldorf

Marek se zajímá o ecommerce, měření něčeho, co se normálně neměří, a zkoumání nových postupů a trendů v digitální analytice. Má rád bojové sporty a hraní video her.

Google+ profil aldorf@medio.cz

Komentáře k článku

[1] Honza Tinka | 24. 7. 2016 v 13.50

V současné chvíli tedy nelze již nachystaný report v ČR ani zobrazit?

[2] Marek Aldorf | 25. 7. 2016 v 9.43

V tuto chvíli bez US VPN můžete reporty prohlížet, sdílet a upravovat. Jen nemůžete zakládat nové a přidávat nové datové zdroje. Takže pokud Vám někdo report nasdílí a připraví datový zdroj, můžete dělat prakticky cokoli.