Zóny: Velká novinka v Google Tag Manageru

Největší inovace Google Tag Manageru za posledních několik let je tady. Včera byla zveřejněna funkcionalita tzv. Zón („Zones“). Pojďme se podívat podrobněji, oč jde a jaké využití nabízí.

Jedná se o velmi užitečnou a praktickou věc pro Tag Management především rozsáhle strukturovaných či vícejazyčných webů. Ohromné výhody také přinášejí z hlediska udělování oprávnění k editace a publikaci změn v GTM.

  • Váháte, zda přidělovat marketingovému oddělení a dodavatelským agenturám práva na publikaci změn, které ve vašem GTM dělají?
  • Mají vaši vývojáři obavy, že „jim zas nějakej markeťák rozbije kód“?
  • Řešili jste někdy dilema, zda na několik oddělených, ale obsahově podobných webů nasadit samostatné, ale konfigurací velmi podobné GTM kontejnery?
  • Dostali jste se z jiného důvodu do situace, kdy jste potřebovali nakonfigurovat podobným způsobem větší množství Značek (Tags) v rámci jednoho kontejneru, a nešlo to vyřešit společným triggerem?

Zóny Google Tag Manageru vám mohou pomoci s řešením všech těchto situací.

O co jde?

screenshot vytvoření

Pomocí Zón lze v Google Tag Manager kontejneru používat oddělené „oblasti“, z nichž se každá chová jako samostatný celek. Vybraným uživatelům můžete udělit přístupy pouze do těch zón, ve kterých se nachází jimi spravované značky. Stejně tak lze nastavit podmínky pro spouštění jednotlivých Zón stejným způsobem, jako se nastavují u běžných Pravidel.

Zóna prakticky představuje jeden nebo více běžných GTM kontejnerů. Ty se ovšem nevkládají přímo do webu způsobem, jakým jsme zvyklí. O jejich vložení do kódu webu a vyvolání obsažených Značek se postará právě Zóna, resp. kontejner, ve kterém je nastavena. Kontejnery jsou na sobě nezávislé, disponují samostatnou sadou proměnných a mohou mít nastavena různá uživatelská oprávnění. Používají ovšem společný dataLayer.

Zónu jednoduše vytvoříte a nakonfigurujete přímo v rozhraní GTM, v poslední záložce levého menu.

Pro koho?

Zóny jsou v tuto chvíli k dispozici ve všech kontejnerech Google Tag Manager 360, který je součástí placeného balíku Google Analytics 360 Suite nebo jej lze zakoupit i samostatně. V neplacené variantě Google Tag Manageru Zóny k dispozici nejsou a zřejmě to není ani do budoucna v plánu. To ostatně odpovídá i celkovému určení této funkcionality. Ta je svým zaměřením vhodná právě zejména pro rozsáhlé weby, které využijí i další výhody 360 Suite.

K čemu to lze v GTM použít?

Pojďme se podívat na konkrétní možnosti využití. Typickým příkladem je situace, kdy určitým uživatelům chcete umožnit zásahy jen do vybrané části značek, vyvolávaných na vašem webu. Nechcete, aby agentura spravující váš Facebook měla možnost měnit nastavení měření do Google Analytics?

screenshot omezení typů

Vytvořte zónu, kde budou umístěny veškeré značky související s Facebookem, a agentuře udělte přístupy pouze do ní. Navíc můžete nastavit i přesná omezení, jaké typy značek, pravidel a proměnných budou v dané zóně povolené. Tím lze efektivně zabránit například konfliktům kódu samotného webu s obsahem Custom HTML značek a Custom JavaScript proměnných.

screenshot omezení proměnných

 

Máte několik oddělených jazykových mutací jednoho webu? Můžete centrále udělit výhradní právo na správu společných částí GTM – jediného kontejneru. Pro každý marketingový tým v daném regionu pak vytvoříte zónu, kde bude moci svá nastavovat svá specifická měření. To zároveň přinese velkou úsporu času ve chvíli, kdy potřebujete změnit nastavení některého z tagů, které jsou společné pro všechny weby.

Částečně šlo podobné situace řešit jediným společným kontejnerem a používáním pokročilých Pravidel již teď. Pokročilejší, ale méně praktickou a spolehlivou možností bylo také vkládání jednoho kontejneru do druhého skrz Custom HTML. Zóny ale přináší výrazně větší flexibilitu v nastavení, snazší ovládání pro méně zkušené uživatele (přístup pouze do konkrétní zóny) a nižší riziko chyby s fatálními následky.

Co dál?

Jsou Zóny v Google Tag Manageru funkcí, kterou musíte okamžitě začít používat a propadnout hluboké depresi, pokud ji k dispozici nemáte? Rozhodně ne. Ale v každém případě jde o užitečnou záležitost a výraznou inovaci GTM. Asi jen v málo případech bude dávat smysl nasazovat ji do konfigurace stávajících kontejnerů, ale určitě je dobré ji využít při návrhu nových implementací.

Zóny přináší zásadní výhody ve správě oprávnění u kontejnerů využívaných více stranami, zvýšení bezpečnosti skrze omezení typů entit v jednotlivých zónách a větší flexibilitu tag managementu u rozsáhlých vícedoménových webů. To vše z nich dělá bezpochyby jednu z nejužitečnějších a nejvýraznějších změn, kterými Google Tag Manager v posledních letech prošel.

 

Zveřejněno 16.3.2018 v rubrice Analytika se štítky , .