PHPUnit

PHPUnit je framework pro jednotkové testování v jazyce PHP, který používáme pro spolehlivější vývoj aplikací v Medio Interactive. Více informací o PHPUnit naleznete také na oficiálních stránkách projektu.


Testování nejen v PHPUnitu

Na videu z březnové Poslední soboty představuje Dan Milde v rámci své přednášky možnosti testování PHP aplikací s pomocí jednotkových, integračních i Selenium testů. Zmiňuje důvody pro testování a ukazuje konkrétní praktické postupy. Pro demonstraci používá jednoduchou ukázkovou aplikaci.

Mockování v PHPUnit

Při automatizovaném testování kódu své aplikace narazíte dříve či později na potřebu nahrazování některých skutečných tříd takzvanými mock objekty. Naše prezentace shrnuje, co vlastně mocky jsou, proč jsou potřeba a jak se s nimi pracuje v testovém frameworku PHPUnit.