Počítané metriky v Google Analytics

Do Google Analytice přibyla nová funkce, která v nich dlouhou dobu zoufale chyběla a která je posílá zase velký krok dále do rodiny pokročilých měřicích systémů. Počítané metriky. O co jde, k čemu je to dobré a jak to celé funguje?

Dosud jste byli v Google analytics omezeni jen na ty metriky, které standardně sledoval a nabízel systém sám za sebe, případně na vaše vlastní metriky, do kterých jste si ale museli sami natvrdo nahrát jejich hodnoty.

Teď přibývá třetí typ: počítané metriky (v angličtině Calculated Metrics). Jak už název napovídá, můžete si definovat svou vlastní novou metriku tak, že definujete nějaký vzoreček, kterým spočítáte její hodnotu z ostatních již existujících metrik. A tu pak přímo použít ve svých reportech.

K čemu se počítané metriky hodí?

Díky počítaným metrikám si najednou umíte přímo v reportech zobrazit spoustu čísel, které tam dosud chyběly. A když jste s nimi i přesto chtěli pracovat, tak jste si je museli spočítat v hlavě nebo nějakém nástoji mimo Google Analytics.

Když jste třeba potřebovali dostat ukazatel ARPU (Average Revenue Per User), tedy průměrné tržby na jednoho uživatele, museli jste si do jednoho sloupce zobrazit počet uživatelů, do druhého tržby. A pak si je mezi sebou někde v hlavě vydělit. Anebo si ty dva sloupce vyexportovat někam ven z Google Analytics a vydělit si je mezi sebou třeba nějakým vzorečkem v Excelu.

Teď si prostě založíte počítanou metriku, tedy další „sloupeček“ v tabulce, v jejíž definici jenom zadáte, že se má spočítat jako tržby děleno počet uživatelů, a je to:

https://support.google.com/analytics/answer/6121409

Obdobně velkým problémem dosud bylo, že jste si sice mohli do Google Analytics posílat refundace, tedy storna a vratky jednotlivých transakcí. Ale ty se evidovaly zvlášť, zcela odděleně od původních tržeb, takže jste pak bez složité segmentace nikde neviděli v jednom sloupci výsledné tržby očištěné právě o storna či vratky. Dnes si stačí založit počítanou metriku „Čisté tržby“, kterou spočítáte jako „Tržby – Refundace“.

Pokud znáte svoji průměrnou maržovost a máte takový sortiment, kde je maržovost napříč objednávkami podobná, například 15 %, tak si můžete založit metriku „Marže„, kterou necháte spočítat jako „Tržby * 0.15“.

A když už budete mít v Google Analytics hrubou marži (ať už zmíněným vynásobením průměrnou maržovostí, nebo prostě díky tomu, že si posíláte svou skutečnou marži společně s každou uskutečněnou objednávkou přes Measurement Protocol), tak si hned můžete přes Data import posílat do Google Analytics i nákladová data. A nakonec si definovat vlastní metriku „Zisk“ jednoduchým vzorečkem „Marže – Náklady“.

A od zisku je už jen krůček třeba k návratnosti jednotlivých reklamních kanálů, tedy k počítané metrice „ROI„, definované vzorečkem „(Zisk – Náklady) / Náklady“. Vítejte do světa skutečné analytiky.

Tohle bylo jen několik málo příkladů, možností je neomezeně a snad už chápete mé nadšení, protože počítané metriky opravdu posouvají Google Analytics zase do další ligy.

Jak počítané metriky založit?

Celý postup je popsaný v dokumentaci Google Analytics, takže jenom stručně bodově:

 • Počítané metriky se nastavují pro každý výběr dat zvlášť. Takže nejprve v administraci svého Google Analytics účtu vyberete napravo požadovaný výběr dat.
 • Pod ním otevřete sekci „Počítané metriky“ a kliknete na tlačítko „Přidat počítanou metriku“.
 • Ve formuláři pak už zadáváte definici metriky jako takovou:
  • Běžné jméno, pod kterým bude viditelná v reportech
  • Externí jméno, pod kterým bude dostupná zejména v různých API
  • Datový typ – celé číslo, desetinné číslo, čas, procenta…
  • Samotný vzoreček, ve kterém kromě ostatních existujících metrik můžete používat základní aritmetické operátory + – * /, dále pak závorky pro vyznačení priorit a konstantní čísla, včetně desetinných.

https://support.google.com/analytics/answer/6121409

To je celé. Metrika se vám okamžitě objeví v nabídce mezi ostatními metrikami. Primárně se očekává, že ji budete používat při sestavování vlastních dashboardů a zejména vlastních reportů.

Další poznámky k počítaným metrikám

Otázka, která vás asi hned napadne, proč nevidíte počítané metriky ve svých Google Analytics. Dá se očekávat, že novou funkci bude Google zapínat jednotlivým účtům postupně v následujících týdnech až měsících. Takže trpělivost, i na vás určitě brzy dojde.

Nepříjemné jsou limity, které Google na počítané metriky uvalil. Aktuálně je počet omezen na nejvýše 5 v jednom výběru dat, pokud používáte standardní Google Analytics zdarma, takže bohužel je nutné hodně šetřit a rozmýšlet, co vlastně opravdu nutně potřebuji vidět. V placených GA Premium je pak počet navýšen na 50 metrik na jeden výběr dat.

Google bude brzy rozšiřovat možnosti vzorců počítaných metrik o další operátory respektive funkce. Z tohoto pohledu to asi ještě dlouho bude slabota, odhadoval bych možná tak nějaká sčítací, průměrovací, min a max funkce a šmytec. Navíc mi přijde, že Google k syntaxi vzorců nepřistupuje nijak systematicky a promyšleně, spíš dost nahodile, když někoho napadne, co by to taky ještě mohlo nabízet a počítat. Zkuste si to porovnat s propracovanými a promyšlenými jazyky pro definici metrik, jak je známe z jiných analytických nástrojů, jako je třeba MAQL.

Počítané metriky se počítají on-the-fly v reálném čase, tedy v okamžiku, kdy si necháte vypsat každý jeden report. Což je na jednu stranu hodně užitečné, protože jsou k dispozici hned po jejich vytvoření a fungují i zpětně na jakákoliv historická data. Na druhou stranu budou zejména v standardních gratis Google Analytics ještě víc zpomalovat počítání a vykreslování reportů, nemluvě o riziku dřívějšího vzorkování.

Jinak ale velká paráda!

Související články

Zveřejněno 22.10.2015 v rubrice Analytika se štítky , , .
tichy

Jan Tichý

Honza provozuje analytickou, konzultační a vývojářskou firmu Medio Interactive. Vystudoval informační a znalostní inženýrství na VŠE v Praze, kde příležitostně přednáší o webové analytice, webdesignu a internetovém marketingu.

Google+ profil @jantichy tichy@medio.cz

Komentáře k článku

[1] Pavel Kysilka | 28. 1. 2016 v 12.32

Dobrý den,

je možné, že nemůžu jednotlivé počítané metriky používat pro tvorbu další počítané metriky? Při zadávání nemůžu vypočítat výše zmíněný zisk a ROI, neboť mi to metriku Hrubá marže nenajde.

[2] Jan Tichý | 2. 2. 2016 v 22.06

Je to tak, v té verzi počítaných metrik, kterou nakonec Google pustil ven, se lze odkazovat jen na skutečné metriky. Ale je to jen kosmetická záležitost, prostě je potřeba to vše pokaždé znovu rozepsat. Takže místo definice ROI jako “(Zisk – Náklady) / Náklady” je potřeba to napsat jako “((Tržby * 0.15) – Náklady – Náklady) / Náklady”.