TDD

Test-driven development (TDD) je přístup k vývojo aplikace, při kterém se nejprve definuje rozhraní a požadovaná funkcionalita, napíší se testy pro její ověření a pak se teprve implementuje vlastní kód jako takový. Vice o programování řízeném testy se dozvíte například na Wikipedii


Mockování v PHPUnit

Při automatizovaném testování kódu své aplikace narazíte dříve či později na potřebu nahrazování některých skutečných tříd takzvanými mock objekty. Naše prezentace shrnuje, co vlastně mocky jsou, proč jsou potřeba a jak se s nimi pracuje v testovém frameworku PHPUnit.